Hiesula

Päärakennus ja koira-aitaus.Hiesulan tila sijaitsee Kalajoen Vasankarin syrjäisimmässä kolkassa, turvallisen matkan päässä rannikkoa seurailevasta 8-tiestä. Tilalla on muutama hehtaari peltoa, pikkuinen metsäpalsta ja neljä rakennusta. Vanhin tilan rakennuksista on rakennettu noin vuonna 1950. Se oli valmistuessaan koko alueen ensimmäinen rakennus. Se toimi ensimmäisen talven ajan sekä asuntona että saunana. Tie alueelle oli osan vuotta kulkukelvoton, eikä kostealle nevalla ollut juuri tulijoita. Ajan kuluessa alueelle nousi viisi maatilaa sopivan matkan päähän toisistaan.

Nykyisin tie pidetään ajokunnossa ympäri vuoden, ja sähkökin kylälle on tullut jo 70-luvulta lähtien. Vaikka paikka on vieläkin hieman syrjäinen, se ei enää ole eristyksissä.

Hiesulan rakennuksista näkyvin on iso, L-kirjaimen muotoinen navetta. Sitä on laajennettu vuosikymmenten saatossa moneen otteeseen. Alkuperäiseen navettaan on tullut toiseen päähän jatkoksi lähinnä sekalaisen roinan tilapäisvarastona toimiva konesuoja. Toiseen suuntaan navettaan onkin jatkettu maalattiaisella heinäsuojalla, josta osa on lohkaistu aitaksi. Pihan puoleiselle sivulle on rakennettu maitohuone, jota pyritään pitämään lämpimänä, koska tilan vesimittari on sijoitettu sinne.

Heinäsuojan ja aitan jälkeen on läpiajettava välikkö, jonka toisella puolella on viljalle tarkoitettu kylmäilmakuivuri suurine kuivauslaareineen. Alunperin kuivurissa oli kaksi kuivauslaaria, joista toinen, navetan kulmassa oleva suurempi laari on nykyään heinävarastona, ja toinen on purettu pois hevostallin tieltä.

Hevostallin jälkeen tulee taas läpiajettava välikkö. Sen toisella puolella on lämpöeristetty traktoritalli, tilan lämpökeskus sekä puuliiteri.

Alkuperäistä navettaa pitävät talviasuntonaan tilan lampaat. Maitohuoneeseen on majoittunut muutama kani, rotta sekä ankat silloin, kun niitä ei voi pitää ulkona.

Hevostallissa on kohtalaiset tilat kolmelle hevoselle sekä pienelle varustehuoneelle.

Navetan edustalla on kaksi pihattoaitausta vuohia varten. Toiseen aitaukseen pääsee navetan yhteydessä olevasta vanhasta aitasta, joka on samalla kuttujen asunto. Aitausten välissä on muutaman metrin levyinen kulkureitti maitohuoneeseen ja sitä kautta navettaan lampaiden luo.

Toinen navetan edustan aitauksista rajoittuu ankkalammikkoa ympäröivään ankka-aitaukseen ja vanhaan saunarakennukseen. Saunarakennuksessa on pukkien talvisuoja sekä väliseinän toisella puolella ankkojen kesäasunto. Saunasta ankkojen puolelta pääsee pienenpään aitaukseen, jonka keskellä on parin tuhannen litran vetoinen lammikko. Tämä ankka-aitaus on melko suojainen, se rajoittuu pohjoisen puolelta navetan seinään ja etelän suunnalta sitä varjostaa pihasauna.

Navetan takana on iso peltihalli, joka alun perin on rakennettu lammassuojaksi. Nykyään rakennus toimii hevosten pihattorakennusena sekä heinävarastona.